Month: August 2017

Yâküt el-Müsta’sımi

Hüsnühat Sanatı ve Hattat Yâküt el-Müsta’sımi

Hüsnühat Sanatı ve Hattat Yâküt el-Müsta’sımi Hattat Yakut Musta’sımi kalem ağzını muharref yani meyilli kesmiş ve Aklam-ı Sitte’ye güzellik katmıştır. Yakut, hiçbir zaman yok olmayacak bir yazı çeşidi geliştirerek Kıbletül Küttab (yazıcıların kıblesi) adını almıştır. Yakut-ı Mustasımi Ünlü hattat. İsmi, Yakut bin Abdullah’tır. Künyesi Ebü’l-Mecd, lakabı Cemaleddin’dir. Son Abbasi halifesi Musta’sım-billah’ın kölesi olduğu ve onun terbiyesinde […]

Read more
Hac Kafilesi

İstanbul Hac Kafilemizi Dualarla Uğurladık

İstanbul Hac Kafilemizi Dualarla Uğurladık Dün itibariyle İstanbul hac kafilemiz kutsal topraklara ayak bastı. Müslüman gönüllerin mutluluğu, ortaya güzel görüntüler çıkardı.   Heyecanlı Bekleyiş Peninsula Hac Umre ekibi sabaha yine hareketli başladı. Saat 8 itibariyle görevli ekibimiz Atatürk havalimanının B peronunda yerini alarak hacı adaylarımızı beklemeye başladı. Bir hac yolculuğunu daha gerçek kılmanın ve hacı adaylarımızın […]

Read more