Day: July 20, 2017

tezhib

İslamın Zenginliği: Tezhib Sanatı

İslamın Zenginliği: Tezhib Sanatı   Tezhib Sanatı’nın Doğuşu ve Tarihi Gelişimi Arapça’da ‘altınlama, ‘yaldızlama’, ve ‘bezeme’  anlamlarına gelen Tezhib Sanatı; çeşitli boyalarla ve altınla yapılan kadim bir süsleme sanatıdır. Tezhib sanatını icra eden kadın sanatçılara ise “müzehhibe” , erkek sanatçılara “müzehhib”  denir. Tezhib Sanatının tarihi, Türk Uygur Devletine kadar uzanan bir insan ifadesidir. Orta Asya’dan farklı milletlerin kültürlerleriyle kaynaşarak Anadolu’ya […]

Read more